is ivermectin safe for lactating dogs ivermectina 6mg precio ecuador ivermectina canina dosis can ivermectin treat tapeworms ivermectina causa problemas no figado